Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

INFORMACIONI SISTEM U KARDIOMOBILIMA HITNE POMOĆI KS

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem svog informacionog sistema omogućio da sve mobilne medicinske ekipe Hitne pomoći Kantona Sarajevo, korištenjem tablet uredaja i mobilnog interneta, imaju pristup medicinskim podacima pacijenata.

8.9.2020"Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem svog informacionog sistema omogućio da sve mobilne
medicinske ekipe Hitne pomoći Kantona Sarajevo, korištenjem tablet uredaja i mobilnog interneta, imaju pristup
medicinskim podacima pacijenata. Navedena inovacija će omogućiti da se medicinsko osoblje Hitne pomoći, na
samom putu do pacijenta ili mjesta nesreće, upozna sa svim relevantnih podacima iz medicinskog kartona pacijenta,
što će u značajnoj mjeru unaprijediti kvalitet i efikasnost pružene usluge. Također, nalaz i mišljenje koji ljekar hitne
pomoći napiše na mjestu nesreće, a tiču se zatečenog zdravstvenog stanja pacijenata, odmah će ulaziti u jedinstvenu
informacionu bazu kojoj imaju mogućnost pristupiti ljekari ostalih zdravstvenih ustanova gdje će pacijenti
eventualno nastaviti medicinski tretman.
Osim navedene inovacije, a zahvaljujući ranijem uspješno realiziranom sporazumu izmedu našeg Zavoda i MUP-a
KS, u cilju zaštite osoblja Hitne pomoći KS, njihovim ljekarima smo omogućili pristup aplikaciji putem koje mogu
obaviti skeniranje ličnog dokumenta pacijenta, te u roku od par sekudi dobiti informaciju da li je pacijentu
dijagnosticiran koronavirus, da li je u procesu testiranja ili mu je eventualno izrečena mjera samoizolacije, a kako bi
se osoblje moglo na vrijeme adekvatno zaštititi za rad sa takvim pacijentom, ali i provesti pacijenta kroz zdravstveni
sistem na što sigurniji način za sistem i za samog pacijenta.
Pozivamo naše osiguranike da poštuju preporuke struke i kriznih štabova, a mi ćemo nastaviti iznalaziti nove
modalitete za olakšavanje svih procedura iz svoje nadležnosti, ali i proširenje obima prava naših osiguranika jer mi
smo tu isključivo zbog vas."


Uz srdačne pozdrave,


Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona SarajevoPlanirani prekid u radu zdravstvenog informacionog sistema KS 27.09.2020. u periodu od 08:00 - 13:00

U sklopu redovnog održavanja sistema dana 27.09.2020 u periodu od 08:00 do 13:00 doći će do prekida u radu AIS/BIS aplikacija radi instalacije neophodnih sistemskih nadogradnji. U tom periodu dostupnost aplikacija koje čine sastavni dio informacionog sistema će biti slijedeća: *nedostupno za korištenje: AIS/BIS i eDoktor *djelomično dostupno: CovidAmb i drive Inn modul zbog nemogućnosti kreiranja e-uputnica u navedenom periodu *dostupno: eApoteka, eOSA i ostali servisi Molimo da u navedenom periodu obezbijedite rad vaših službi bez korištenja ili uz ograničeno korištenje informacionog sistema. U slučaju nedostupnosti drugih aplikacija navedenih sistema, informacije o tome će biti dostupne na Zavodovoj web stranici.

Prije 6 dana

Informacioni sistem u kardiomobilima Hitne pomoći KS

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem svog informacionog sistema omogućio da sve mobilne medicinske ekipe Hitne pomoći Kantona Sarajevo, korištenjem tablet uredaja i mobilnog interneta, imaju pristup medicinskim podacima pacijenata.

8.9.2020

Unapređen postupak izdavanja recepata enteralne prehrane za odrasle

 "Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem integralnog informacionog sistema Zavoda inovirao i unaprijedio postupak izdavanja odgovarajućih recepata, a koji će se od sada izdavati elektronskim putem za nekoliko stotina korisnika programskih lijekova enteralne prehrane za odrasle i bezglutenskog brašna. Uvedeni noviteti će smanjiti nepotrebno kretanje naših osiguranika i fizičke posjete KCUS-u, a sve u cilju zaštite osiguranika u vremenu pandemije i pružanja redovne, pravovremene i efikasne usluge.

8.9.2020


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt