Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

REAGOVANJE NA OBJAVLJENI ČLANAK

Reagovanje na članak objavljen na portalu Faktor.ba

5.2.2019



Reagovanje na objavljeni članak.pdf

5.2.2019  ·  Dopisi

Dana 05.02.2019. godine na portalu Faktor.ba objavljen je članak pod naslovom "Ko je kriv što nema reagenasa u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo?". U nastavku slijedi reakcija na isti:

Na osnovu izjave potparola JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo gosp. Šarkić Armana, da za nestašicu reagensa u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo odgovornost prebacuje na Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, je neznanje ili maliciozno obmanjivanje javnosti i dovođenje u zabludu osiguranika Kantona Sarajevo ili neinformisanost o usvojenim Finansijskim planovima od strane Skupštine Kantona Sarajevo objavljenog u Službenim novinama Kantona Sarajevo i izvršavanju istih po navedenim godinama u tabelarnom pregledu.

Iz objavljenih akata jasno se vidi koliko je sredstava doznačeno JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za finansiranje naknada za materijalne troškove i dodatnih sredstava za unapređenje zdravstvene zaštite po godinama.

Radi pojašnjenja osiguranicima Kantona Sarajevo o tome ko snosi odgovornost za „nedostajuća sredstva“ za finansiranje reagenasa u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo dostavljamo Vam tabelu po godinama kako su doznačena finansijska sredstva JU Dom zdravlja kantona Sarajevo za naknade za materijalne troškove i dodatna sredstava za unapređenje zdravstvene zaštite kako sljedi:

 

JU DOM ZDRAVLJA   KANTONA SARAJEVO

PREGLED DOZNAČENIH NAKNADA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE I DODATNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSIGURANIM LICIMA KS

Naknada za usluge zdravstvene zaštite

Izvršenje 2015

Izvršenje 2016

Izvršenje 2017

Izvršenje 2018

Materijalni troškovi

6.049.730

6.049.728

5.628.039

3.689.767

Dodatna sredstva za materijalne troškove

 

0

241.994

 

Dodatna sredstva po Zaključku Vlade KS broj 02-05-35226-36/17 i 02-05-35226-38/17 na osnovu prijedloga i mišljenja Ministarstva zdravstva KS za materijalne troškove, edukaciju, nove programe i smanjenje liste čekanje

 

0

500.000

500.000

Dodatna sredstva iz viška sredstava za rezervisanje za unaptređenje zdrav. zaštite

 

 

 

1.250.000

Održavanje LIS-a

67.977

68.000

68.000

68.000

Povećanje sredstava na osnovu Mišljenja Ministarstva zdravstva KS br. 10-14-35180/16 od 13.12.2016.

 

0

40.821

 

Usluge porodične medicine ugovorene po javnom pozivu (procjena iznosa za materijalne troškove)

 

0

420.327

2.358.600

Naknada za stomatološko-protetski materijal

556.500

634.985

618.170

628.758

SVE UKUPNO

6.674.207

6.752.713

7.517.351

7.866.367

*Za vjerodostojnost podataka navedenih u tabeli, svojim parafom potvrđuju rukovodioci Sektora za ekonomiku i finansiranje kao i službe za pripremu plana, ugovaranja i analizu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. (u prilogu je omogućeno preuzimanje potpisanog dokumenta)

Umjesto prebacivanja krivice na druge, bilo bi dobro radi informisanja javnosti i osiguranika Kantona Sarajevo da JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo objavi, na osnovu koje javne nabavke je nabavila reagense, od kojih dobavljača i po kojim cijenama?

Na koji još drugi način je JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo nabavljala reagense od kojih dobavljača i po kojim cijenama?

Ovo navodimo kako bi iste nabavke mogli uporediti po cijeni i načinu nabavke sa ostalim Javnim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo, radi transparentnosti javnih nabavki, a kako bi javnost imala pravu sliku o poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Osim javnih nabavki vezanih za reagense, molimo JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da objavi:

 • Sve troškove vezano za stimulaciju unutar JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na nivou 2017. i 2018. godine.
 • Broj uposlenih i koeficijente priznavanje VSS i VŠS sa SSS školske stručne spreme i da li su isti u skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom.
 • Broj novouposlenog kadra.
 • Broj doktora medicine specijalista u specijalističko – konsultativnoj službi prije dolaska sadašnjeg menadžmenta i broj sa sadašnjim menadžmentom u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
 • Neka JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo obrazloži zašto na štetu osiguranika koji su odabrali svoj tim porodične/obiteljske medicine vrši stalne premještaje istih sa jedne lokacije na drugu. Da li time krše pravo osiguranika Kantona Sarajevo na izbor doktora porodične medicine.
 • Po kojim medicinskim protokolima JU Dom zdravlja KS radil lipidograme suprotno standardima svjetske i evropske medicine, kako je to navedeno u objavljenom članku Doma zdravlja a po izjavi portparola te ustanove.
 • Kakve kontrolne aktivnosti i mehanizme provodi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u cilju postupanja sukladno standardima svjetske i evropske medicine u pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo.

Namjenski, rebalansom budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja u decembru 2017. godine i Finansijskim planom za 2018. godinu JU Domu zdravlja Kantona Sarajevo je doznačeno po 500.000 KM dodatnih sredstava za naknadu za materijalne troškove, edukaciju, nove programe i smanjenje liste čekanja.

Postavljaju se sljedeća pitanja:

 • Šta je JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo unaprijedio trošenjem navedenih sredstva?
 • Za koliko su se smanjile liste čekanja?
 • Koliko je produženo umjesto da je skraćeno vrijeme čekanja u odnosu na predhodni menadžment?
 • Šta je JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo unaprijedio za 1.250.000 KM doznačenih dodatnih sredstava od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo planiranih usvojenim rebalansom Finansijskog plana Zavoda za 2018.godinu, a koja su doznačena za unapređenje zdravstvene zaštite ?
 • Da li se to unapređenje reflektira na način da pacijenti ne mogu dobiti zdravstvenu zaštitu kada im je ista potrebna ili je to nedostatak reagensa koje je JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo bila dužna obezbjediti iz uredno doznačenih sredstava od strane Zavoda?

Iz dostavljene tabele doznačenih sredstva na osnovu materijalnih troškova jasno se vidi da su ista stalno rasla.

Bilo bi neophodno da ova zdravstvena ustanova, u cilju informisanja javnosti, transparentno informiše o utrošku doznačenih sredstava prema utvrđenim namjenama.

Iz navedenih razloga JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, usljed neznanja, nehata ili pogrešnog rukovođenje treba snositi odgovornost za uskraćivanje zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo za koje je Zavod uredno doznačio sva finansijska sredstva potrebna za provođenje.

Ako nisu znali trebali su pitati onoga ko zna propise i standarde zdravstvene zaštite, ako su nešto pogrešno uradili iz nehata trebali su ispraviti, ali ako vode svjesno pogrešno politiku rukovođenja JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, koja je od ogromne važnosti za građane Kantona Sarajevo, zbog toga odgovorne osobe trebaju snositi sopstvenu odgovornost.

Kako se radi u interesu građana Katona Sarajevo nabrojat ćemo samo neke od aktivnosti koje je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo uveo u svoj program rada i finansijskog poslovanja.

 • 452 do sada – u program potpomognute oplodnje,
 • 127 do sada – u program bezglutenskog brašna, i ako je po procjeni Ministarstva zdravstva bilo 50 pacijenata,
 • 33 do sada – u program lucentisa kod oboljenja oka,
 • 28 do sada – u program inzulinske pumpe,
 • 25 do sada – u program biološke terapije,
 • Znatno povećan broj refundacije troškova za lijekove, pomoć u liječenju
 • Zatvaranje ranijih dugovanja u iznosu od 2.000.000 KM,
 • Redovno plaćanje vanjskog duga,
 • Redovno plaćanje ustanovama i dobavljačima u roku kraćem od zakonskog roka od 60 dana, a ranije je bilo preko 120 dana.

  

U cilju transparentnog informisanja javnosti podsjećamo i na sljedeće:

Sve Javne zdravstvene ustanove sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite osiguranicima Kantona Sarajevo imaju ugovornu obavezu dostavljanja informacije o vrsti usluga koje nisu pružene osiguranicima i o razlozima ne pružanja istih. Imajući uvidu navedeno, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo do danas nije dostavila obavijest Zavodu o uslugama koje se eventualno ne pružaju. Na osnovu informacija iz medija, ali i na osnovu činjenice da je povećan broj zahtjeva osiguranika za refundaciju troškova za pružene usluge u privatnim zdravstvenim ustanovama, Zavod kontinuirano vrši refundaciju troškova osiguranicima za usluge obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama, a koje su trebale biti pružene u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, ali nisu.

Na osnovu zaključenog Ugovora, ukoliko zdravstvena ustanova ne izvršava ugovorom preuzetu obavezu pružanja zdravstvenih usluga osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Zavod će izvršiti korekcije utvrđene naknade iz Ugovora za iznos sredstava refundiranih osiguranim licima po predmetnom osnovu.




Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt