Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 9.400 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2020/2021 koje su distribuirane u JU Dom zdravlja KS.

1.12.2020Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 9.400 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2020/2021 koje su distribuirane u JU Dom zdravlja KS.

Vakcinacija počinje u utorak, 1. decembra 2020. godine u svih devet Organizacionih jedinica (Stari Grad – 740 doza, Centar –1550 doza, Novo Sarajevo – 1530 doza, Novi Grad – 1580 doza, Ilidža – 1520 doza, Hadžići – 580 doza, Vogošća – 730 doza, Ilijaš – 460 doza i Trnovo – 100 doza) JU Dom zdravlja KS sa pripadajućim lokalitetima.

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, lica sa posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u MUP KS, zaposleni u gradskom javnom saobraćaju, zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija. 

Lokaliteti JU Dom zdravlja KS gdje će se obavljati vakcinacija:

NAPOMENA: ZBOG PANDEMIJE KORONA VIRUSA (COVID-19) TERMIN VAKCINISANJA PROTIV SEZONSKE GRIPE ZA 2020/21 POSEBNO JE ODREĐEN U TRAJANJU OD DVA SATA U TOKU DANA, ŠTO JE NAZNAČENO U DALJEM TEKSTU:

OJ Stari Grad (vrijeme vakcinisanja od 9 do 11 sati)  - VAŽNO

Centralni objekat – Alajbegovićeva 1 (tel: 033 278 624),

lokalitet Baščaršija – Jaroslava Černija ( tel 033 237 324),

lokalitet Safvet – beg Bašagić – Safvet-bega Bašagića 75 (tel: 033 536 580)

OJ Centar (vrijeme vakcinisanja od 8 do 10 sati) - VAŽNO 

Centralni objekat, II sprat porodična medicina – Vrazova 11 (tel: 033 292 559)

lokalitet Jablanička - Fehima efendije Čurčića 3 (tel: 033 226 780),

lokalitet Čekaluša – Čekaluša 41 (tel: 033 200 126),

lokalitet Mejtaš-M.P.Sokolovića 13, ( 033 261 275),

lokalitet Breka – Himze Polovine do 47 (tel: 033 261 285),

lokalitet Koševsko Brdo – Braće Begić 6 (tel: 033 566 890),

lokalitet Koševo 2 – Marcela Šnajdera 9a (tel: 033 668 288),

lokalitet Cicin Han br. 130 (tel: 033 206 633),

lokalitet Ciglane – Husrefa Redžića 11 (tel: 033 213 961),

lokalitet Urijan Dedina-Urijan Dedina 81 (tel: 033 666 459),

lokalitet Hrastovi-Mrkovići – Panjina Kula 78,

lokalitet Višnjik – Bolnička 8A (tel: 033 201 855)

OJ Novo Sarajevo (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati ) – VAŽNO

Centralni objekt Omer Maslić – Bihaćka 2 (tel: 033 724 700)

lokalitet Grbavica 3 – Grbavička 131 (tel: 033 721 920),

Edukacioni centar – Grbavička do 4b (tel: 033 665 375),

lokalitet Trg heroja 2 (tel: 033 661 134),

lokalitet Velešići 1 – M.Ef. Pandže br.19 (tel: 033 814 566),

lokalitet Pofalići – Humska 67 (tel: 033 654 910),

lokalitet Kalesijska  – Kalesijska 2 (tel: 033 651 995),

lokalitet Hrasno Brdo – Varaždinska bb (tel: 033 671 150)

OJ Novi Grad (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati) – VAŽNO

Centralni objekat – Bulevar Meše Selimovića br. 2 ( tel: 033 704 953),

lokalitet Rajlovac – Rajlovačka cesta do 55 (tel: 033 590 787),

lokalitet Švrakino Selo – Safeta Hadžića bb (tel: 033 717 635),

lokalitet Sokolje – Numan Paše Čuprilića 17 (tel: 033 631 555),

lokalitet Alipašin Most II – Kasima Hadžića do 6 (tel: 033 658 399),

lokalitet Alipašino Polje A faza – Trg međunarodnog prijateljstva 7 ( tel: 033 464 155),

lokalitet Alipašino Polje B faza – Trg ZAVNOBiH-a 23 ( tel: 033 546 922),

lokalitet Dobrinja I – Omladinskih radnih brigada 3 (tel: 033 235 563),

lokalitet  Alipašin Most 1 – Safeta Zajke bb (tel: 033 464 311),

lokalitet Bojnik – Bojnik bb ( tel: 033 516 315)

OJ Ilidža (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati) – VAŽNO

Centralni objekt – Dr. Mustafe Pintola 1 (033 625 859),

lokalitet Hrasnica – Šehitluci 6 (tel: 033 580 860),

lokalitet Stup II – Dobrinjska 2 ( tel: 033 638 789)

lokalitet Otes – Fadila Hadžića do br.15 (tel: 033 638 788),

lokalitet Osik – do broja 114 ( tel: 033 699 099),

lokalitet Rakovica – Rakovička cesta 55 (tel: 033 404 645),

lokalitet Blažuj – Vlakovo do 102A (tel: 033 692 283),

lokalitet Hrasnica II – Stari drum 48b (tel: 033 429 725),

lokalitet Butmir – Ilirska bb (tel: 033 685 381),

lokalitet Sokolović Kolonija – Trg 22 aprila br 10 (tel: 033 510 055),

lokalitet Stup I – Briješćanska br 24 (tel: 033 452 921)

OJ Vogošća (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati) – VAŽNO

Centralni objekt – Igmanska 52 (tel: 033 278 701),

lokalitet Hotonj – Donji Hotonj do br. 54 (tel: 033 481 131),

lokalitet Rosulje – 24 juni 24 (tel: 033 431 391)

OJ Ilijaš (vrijeme vakcinisanja od 12.30 do 14.30 sati) – VAŽNO

Centralni objekt – Bogumilska 6 (tel: 033 584 350),

lokalitet Srednje – Srednje bb (tel: 033 489 038),

lokalitet Podlugovi - Moševička 88 (tel: 033 402 083),

lokalitet Kamenica – Kamenica bb (tel: 033 480 495),

lokalitet Mrakovo – Mrakovo bb (tel: 033 429 230)

OJ Hadžići (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati) – VAŽNO

Centralni objekt – Anđela Lažetića 2 (tel: 033 421 247),

lokalitet Pazarić – Bjelašnička 31 (tel: 033 416 668 ),

lokalitet Tarčin – Ulica 27 jul bb (tel: 033 418 822),

lokalitet Binježevo – Binježevo bb ( tel: 033 519 009)

OJ Trnovo (vrijeme vakcinisanja od 10 do 12 sati, izuzev lokaliteta Delijaš od 9 do 11 sati) – VAŽNO

Centralni objekat Trnovo – Trnovo bb (tel: 033 439 047),

lokalitet Dejčići (tel: 033 438 003),

lokalitet Šabići (033 488 003),

lokalitet Delijaš (033 487 233)    

S poštovanjem,

Press služba JU DZKS
Prof.soc Arman ŠARKIĆ
Vrazova 11
Tel: + 387 33 292 557Akcija “Preventivno vakcinisanje osiguranih lica protiv sezonske gripe”

Akcija “Preventivno vakcinisanje osiguranih lica protiv sezonske gripe”

12.11.2021

Novi broj računa za uplatu javnih prihoda - doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 83/21 od 15.10.2021. godine, u okviru Pravilnika o izmjenama pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljen novi broj računa za uplatu javnih prihoda - doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje broj: 154 921 20146172 45 kod  Intesa Sanpaolo banke.

10.11.2021

Planirani prekid u radu IT servisa u zdravstvenom sistemu KS za 09.11.2021. u periodu od 22:00 do 24:00

9.11.2021

Planirani prekid komunikacija u zdravstvenom sistemu KS za 06.10.2021. u periodu od 21:00 do 22:00

5.10.2021

Novi broj računa za uplatu javnih prihoda

Za uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dosadašnji depozitni račun broj: 338-000-2210008-593, otvoren kod Unicredit banke d.d. zamijenjen je sa novim depozitnim računom broj: 154-921-2014617-245 otvorenim kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH

30.9.2021

Planirani prekid u radu zdravstvenog informacionog sistema KS 25.09.2021. od 22:00 do 26.09.2021 04:00

22.9.2021

Javni poziv / poziv za dostavljanje ponuda "Ugovoranje usluga biomedicinski potpomognute oplodnje"

Pozivaju se zainteresovani pružaoci zdravstvenih usluga sa područja Federacije Bosne i Hercegovine da dostave svoje prijave na javni poziv / poziv za ugovaranje usluga biomedicinski potpomognute oplodnje za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

18.8.2021

Omogućena dostava i preuzimanje certifikata o vakcinaciji sa QR kodom

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem informacionog sistema omogućio dostavu i preuzimanje certifikata o vakcinaciji sa QR kodom

14.6.2021

Edukativni materijal u svrhu promocije Covid-19 vakcinacije

Edukativni tekst, pitanja i odgovori i linkovi na brošure koje je izradio Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

25.5.2021

Saopštenje za javnost povodom medijskih istupa oko vakcinacija građana

Informacioni sistem za praćenje procesa vakcinacije je u potpunosti ispravan

25.5.2021

Saopštenje vezano za vakcinaciju

Saopštenje vezano za informacije o pozivanju na vakcinaciju naših sugrađana

18.5.2021

U funkciji i nova aplikacija za registraciju osiguranika koji su se vakcinisali van KS

Putem ove aplikacije osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo mogu se registrovati i na taj način izvršiti evidenciju vakcinacije izvan Kantona Sarajevo u elektronski karton pacijenta (eKarton)

19.4.2021

OD DANAS U FUNKCIJI I NOVA APLIKACIJA ZA REGISTRACIJU ZA VAKCINACIJU STANOVNIKA KS KOJI NISU OSIGURANICI ZAVODA

Putem ove aplikacije stanovnici sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo, koji nisu osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, mogu se registrovati za proces vakcinacije u Kantonu Sarajevo

6.4.2021

U primjeni i dodatne smjernice sa Liste lijekova

6.4.2021

Obavijest: Gdje preuzeti elektronske zdravstvene kartice (EZK)

31.3.2021

U funkciju pustena aplikacija eVakcina za registraciju zainteresovanih osiguranika za vakcinaciju

31.3.2021

ZNAČAJ INFORMATIZACIJE ZDRAVSTVA U KANTONU SARAJEVO TOKOM PANDEMIJE

29.3.2021

U KANTONU SARAJEVO HRONIČNIM PACIJENTIMA ĆE BITI OMOGUĆENO AUTOMATSKO PRODUŽENJE REDOVNE TERAPIJE

Pacijentima će biti produžena redovna tromjesečna terapija za dodatna tri mjeseca; Pacijenti neće morati pozivati svoje ljekare za produženje terapije; Smanjiće se opterećenjem telefonskih linija Doma zdravlja; Aktivnost realizovana zahvaljujući mogućnostima informacionog sistema Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

25.3.2021

Produžen rok važenja elektronskih zdravstvenih kartica

Produženje roka važenja elektronskih zdravstvenih kartica

11.3.2021

Riješen problem angažmana logopeda u Domu zdravlja KS

18.2.2021

Rješenja o kućnoj izolaciji i stavljanja pacijenata pod zdravstveni nadzor regulisana „MEDIT“ sistemom

18.2.2021

U funkciji digitalna platforma “eCoVID. Vakcina”

18.2.2021

Saopštenje za medije

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 9.400 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2020/2021 koje su distribuirane u JU Dom zdravlja KS.

1.12.2020

Online Covid 19

Zavod zdravstvenog osiguranja KS razvio je novu aplikaciju koja će omogućiti svim pacijentima koji imaju sumnju na Covid-19 ili su pozitivni, da putem web stranice popune osnovne anketne uputnike.

20.11.2020

ZZO KS osigurao sredstva za usluge PCR testiranja sa certificiranim privatnim laboratorijama

- U saradnji sa UNDP osigurani brzi antigenski testovi -

3.11.2020

Planirani prekid u radu zdravstvenog informacionog sistema KS 10.11.2020. u periodu od 17:00 - 21:00

2.11.2020

Javni poziv za usluge testiranja/PCR detekcije "SARS-CoV-2 virusa (Covid19)"

30.10.2020

Covid19 heatmap - Kanton Sarajevo

Geomapiranje najvećih žarišta oboljelih od Covid19 virusa u Kantonu Sarajevo.

24.10.2020

Informacija o pregovaračkom postupku "Održavanje PACS sistema" bez objave obavještenja

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Zavod zdravstvenog osiguranja KS objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav c. Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga "Održavanje PACS sistema" na period od 1 (jedne) godine.

13.10.2020

Informacija o pregovaračkom postupku "Održavanje AIS BIS i eOsa sistema" bez objave obavještenja

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Zavod zdravstvenog osiguranja KS objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav c. Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga "Odrzavanje AIS BIS i eOsa sistema" na period od 1 (jedne) godine.

13.10.2020

Planirani prekid u radu zdravstvenog informacionog sistema KS 27.09.2020. u periodu od 08:00 - 13:00

U sklopu redovnog održavanja sistema dana 27.09.2020 u periodu od 08:00 do 13:00 doći će do prekida u radu AIS/BIS aplikacija radi instalacije neophodnih sistemskih nadogradnji. U tom periodu dostupnost aplikacija koje čine sastavni dio informacionog sistema će biti slijedeća: *nedostupno za korištenje: AIS/BIS i eDoktor *djelomično dostupno: CovidAmb i drive Inn modul zbog nemogućnosti kreiranja e-uputnica u navedenom periodu *dostupno: eApoteka, eOSA i ostali servisi Molimo da u navedenom periodu obezbijedite rad vaših službi bez korištenja ili uz ograničeno korištenje informacionog sistema. U slučaju nedostupnosti drugih aplikacija navedenih sistema, informacije o tome će biti dostupne na Zavodovoj web stranici.

25.9.2020

Informacioni sistem u kardiomobilima Hitne pomoći KS

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem svog informacionog sistema omogućio da sve mobilne medicinske ekipe Hitne pomoći Kantona Sarajevo, korištenjem tablet uredaja i mobilnog interneta, imaju pristup medicinskim podacima pacijenata.

8.9.2020

Unapređen postupak izdavanja recepata enteralne prehrane za odrasle

 "Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem integralnog informacionog sistema Zavoda inovirao i unaprijedio postupak izdavanja odgovarajućih recepata, a koji će se od sada izdavati elektronskim putem za nekoliko stotina korisnika programskih lijekova enteralne prehrane za odrasle i bezglutenskog brašna. Uvedeni noviteti će smanjiti nepotrebno kretanje naših osiguranika i fizičke posjete KCUS-u, a sve u cilju zaštite osiguranika u vremenu pandemije i pružanja redovne, pravovremene i efikasne usluge.

8.9.2020

Saopštenje za javnost - Viber usluga za rezultate testiranja na Covid-19

Informišemo naše osiguranike, kao i cjelokupnu javnost, da smo u saradnji sa implementatorom našeg informacionog sistema u vremenu pandemije nastavili pronalaziti nova rješenja s ciljem olakšanja rada zdravstvenim ustanovama i poboljšanja usluga našim osiguranicima.

4.9.2020

Plan pripravnosti

6.7.2020

Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo vezana za daljnje praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19)

20.3.2020

Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite

18.3.2020

Obavještenje za osigurana lica Zavoda, poslodavce i ugovorne ustanove

18.3.2020

Odluka o organizaciji privremenog radnog vremena u ZZO KS

17.3.2020

Realizacija skupštinskih zaključaka

17.3.2020

„Mjere_zaštite_u_cilju_sprečavanja_širenja_koronavirusa“

17.3.2020

Naredba_Kriznog_štaba_KS_10.03.2020

17.3.2020

12.02.2020. godine - Javni poziv ambulantama porodične medicine organizovanim kao dio doma zdravlja ili privatne prakse za ugovaranje usluga porodične medicine

12.2.2020

Odluka o poništenju javnog oglasa

3.2.2020

Javni oglas

3.2.2020

Planirani i najavljeni prekid u radu sistema AIS/BIS i eOSA sistema

10.1.2020

JAVNI POZIV ambulantama porodične medicine organizovanim kao dio doma zdravlja ili privatne prakse za ugovaranje usluga porodične medicine

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obavještava zainteresovane ponuđače da je objavljen JAVNI POZIV ambulantama porodične medicine organizovanim kao dio doma zdravlja ili privatne prakse za ugovaranje usluga porodične medicine Kompletan tekst javnog poziva može se preuzeti sa web stranice Zavoda www.kzzosa.ba pod linkom „javne nabavke“, a za sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu se obratiti na sljedeće kontakt telefone: 033 725 254 ili 725 221.

14.12.2019

Važno obavještenje

Poštovani korisnici zdravstvenog sistema KS, u četvrtak 12.12.2019. g. u periodu od 14:30 do petka 13.12.2019 u 08:00 je planirana nadogradnja i unapređenje zdravstvenog informacionog sistema KS. U tom periodu će biti nedostupno za korištenje sljedeće: AIS/BIS i eDoktor. Molimo korisnike da u navedenom periodu obezbijede rad službi bez informacionog sistema.

9.12.2019

Čestitke povodom dana državnosti Bosne i Hercegovine

Povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, upućuje čestitke svim građanima Bosne i Hercegovine.

22.11.2019

Demant na tekst objavljen na portalu zurnal.info od 18.11.2019.

„BEZ PROCEDURE JAVNIH NABAVKI: Zavod zdravstvenog osiguranja KS pristao na ucjene dobavljača“ -DEMANT

20.11.2019

Odluka o izmjeni odluke o refundaciji troškova za uslugu medicinski potpomognute oplodnje

7.11.2019

Izmjena odluke o visini učešća Zavoda u cijeni medicinskih sredstava

7.11.2019

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST učešće Zavoda za medicinsko sredstvo “pelene”.

5.11.2019

Obavještenje obustava Javnog poziva za odabir pružaoca deficitarnih zdravstvenih usluga

29.10.2019

Pojašnjenje Javnog poziva za odabir pružaoca deficitarnih zdravstvenih usluga

15.10.2019

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

15.10.2019

Obavještenje osiguranicima

Prestanak naplaćivanja obrazaca ZO1, ZO2, ZO1/2, ZO PL, NPL1, INO kao i svih vrsta potvrda

22.2.2019

Putujete u inostranstvo?

Saznajte sa kojim zemljama Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ima zaključen ugovor o socijalnom osiguranju.

9.11.2018


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Samira Hajdarević, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Samira Hajdarević, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt